2018-03-15

Staten och religionen II. Skolan av Ulf N

Socialdemokraterna går till val på att förbjuda religiösa friskolor. Så stod det i tidningsrubrikerna. Jag tänkte att det måste vara en feltolkning av massmedia. Att förbjuda religiösa skolor måste rimligen stå i strid mot såväl grundlagen som Europakonventionen. En koll på Socialdemokraternas hemsida visar dock att massmedia har uppfattat det hela korrekt: S själva säjer: ”Förbud mot religiösa friskolor” som vallöfte.

   För mej verkar det helt huvudlöst att formulera sej på detta sätt. Ingenting säjs om hur detta förbud skulle formuleras. Men vad som rimligen kan göras är väl att inte längre ge statliga pengar till religiösa friskolor vilket också innebär att skolplikten måste fullgöras i icke-konfessionella skolor.

Frihet från religion
Att stoppa bidragen till religiösa friskolor borde för alla som är anhängare av religionsfrihet vara en mycket välkommen åtgärd. För religionsfrihet innebär ju inte bara rätten att omfatta och utöva en religion, utan också rätten till frihet från religion. Extra viktigt är att värna om barns frihet från religion och där borde staten vara ett föredöme.
Tyvärr verkar det som om S vallöfte får väldigt lite stöd från andra partier. Förhoppningsvis omformulerar S sitt budskap så att det inte handlar om förbud utan om slut på statliga bidrag. Jag hoppas verkligen att mitt eget parti, MP, slutar att mjäka i denna fråga och sluter upp på stopp för statligt stöd till religiösa friskolor.

Inga kommentarer: