2018-03-15

Motståndets lilla katekesLär av likasinnade i andra länder
Håll dina vänskapskontakter med människor i andra länder vid liv eller skaffa dig nya vänner där. De rådande svårigheterna i USA är ett inslag i en större trend. Och inget land kommer att finna en lösning av egen kraft. Se till att du och dina närmaste har pass.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

Inga kommentarer: