2018-05-31

Erkänn bristerna

Jan Björklund har gjort till rutin att gång på gång lyfta Engelska skolan som sin favoritfriskola på grund av dess långa elevköer. Med tanke på koncernens rykte om att sätta glädjebetyg kanske tillströmningen inte är så konstig.
   Hur lång tid ska det ta för högern att erkänna bristerna i dagens system? Hur länge till ska friskolor ha möjlighet att muta elever med höga betyg?
Kalle Sundin, Aftonbladet 30/5.

Inga kommentarer: