2018-05-31

SUSHiss av Ellen


 

På ett annat ställe på sjukhuset i Lund finns denna, något förvirrande, uppsättning tryckknappar i hissen.
   Två stycken Entré-våningar. Det är ju lite konstigt. Man har ju också blivit tvungen att lägga till en förklaring ovanför knapparna.
   Regionen har tydligen ingen standard för hissknapparnas benämnämning. På min vårdcentral, som också har hiss från gatuplanet och receptionen en halvtrappa upp, har man i stället valt att kalla våningen med reception för våning 1.
   En kommitté borde tillsättas för att ta fram en standard. Kanske finns det konsulter inom området?

Inga kommentarer: