2018-05-31

Om Israels massaker i Gaza

Förra veckan publicerade VB Amineh Kakabavehs fråga om regeringen tänker vidta några särskilda årgärder med anledning massakrerna i Gaza. Nedan följer utrikesministerns svar till Amineh.

Svar på fråga 2017/18:1314 av Amineh Kakabaveh (V)
Israels massaker i Gaz
a
Amineh Kakabaveh har frågat mig om regeringen ämnar vidta särskilda åtgärder för att förmå staten Israel att respektera palestiniernas rättigheter genom att exempelvis kalla in Israels ambassadör till UD för samtal.
   Sverige, liksom stora delar av det internationella samfundet, har uttryckt bestörtning över det omfattande israeliska våldet gentemot palestinier i Gaza, som lett till att många dödats och skadats. Uttalanden från bland annat FN:s generalsekreterare, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, EU:s höga representant och flera europeiska regeringar har varit tydliga om hur omvärlden ser på de senaste veckornas våldsamheter.
   Utgångspunkten för regeringens Mellanösternpolitik är folkrätten. Sverige tar regelbundet upp Israels skyldigheter som ockupationsmakt att respektera palestiniernas rättigheter, både bilateralt med israeliska företrädare och i olika internationella fora. Vi arbetar aktivt i EU och FN, inklusive som medlemmar av säkerhetsrådet, för en tvåstatslösning i enlighet med folkrätten och FN:s resolutioner. Senast den 15 maj vid ett extrainsatt möte i säkerhetsrådet om Gaza tog vi avstånd från det oproportionerliga våld som använts mot befolkningen i Gaza de senaste veckorna och fördömde dödandet. I anslutning till säkerhetsrådsmötet gjorde också Sverige tillsammans med övriga fyra EU-medlemmar i rådet ett uttalande för att betona hur allvarligt EU ser på utvecklingen i Gaza.
   Regeringen välkomnar beslutet av FN:s Råd för mänskliga rättigheter den 18 maj om en oberoende internationell undersökningskommission för att utreda alla påstådda brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter i Palestina, med fokus på Gaza i samband med den senaste tidens protester. Ansvar behöver utkrävas av alla parter och undersökningskommissionen måste därför undersöka såväl Israels som Hamas ansvar.
   Utrikesdepartementet för en kontinuerlig dialog med Israel. Mot bakgrund av våldet i Gaza har vi fört samtal med Israels ambassadör för att påminna om Israels skyldighet att respektera den palestinska befolkningens rättigheter. Det innebär också rätten till fredliga demonstrationer och vikten av återhållsamhet för att undvika ytterligare förluster av liv och skador.
Stockholm den 30 maj 2018

Margot Wallström

Inga kommentarer: