2018-05-31

Svar på Ulf Nymarks artikel i senaste Veckobladet
av Hanna Gunnarsson och Mats Olsson

Efter tolv år med årliga nedskärningar i Lunds kommun väljer S och MP att lägga en budget med nya nedskärningar på skola, vård & omsorg, kultur & idrott, park- och gatuunderhåll, ja all kommunal verksamhet. Mellan 1–2 procent vill S och MP skära ner varje år 2018–2020, precis som de borgerliga partierna. Ulf Nymark (MP) ondgör sig över att Vänsterpartiet inte röstade för denna budget i kommunstyrelsen. Svaret är enkelt: Vänsterpartiet ogillar nedskärningsbudgetar och valde att inte aktivt rösta fram en sådan, oavsett vilket partimärke den bar. Om S och MP vill försäkra sig om stöd för sina budgetförslag vore det kanske en bra idé att förhandla eller i alla fall prata med ett eller flera partier. Men det har inte S och MP gjort på flera år, i alla fall inte med Vänsterpartiet.
   Vidare är Nymark upprörd över att Vänsterpartiet istället för att skära ner på välfärden lägger in en resultatförbättringspost på 105 Mkr. Men det har vi gott fog för att göra. Se på figuren – de senaste tre mandatperioderna har bokslutet i genomsnitt blivit 105 Mkr bättre än när budgeten lades – under innevarande mandatperiod (2015–2017) är resultatförbättringen 104 Mkr per år.
 

Intäkterna har konsekvent underskattats och utgifterna har överskattats. Faktum är att detta sätt att budgetera har varit pådrivande för nedskärningarna i Lund, såväl när högern styrt som när S och MP gjort det. Följden har blivit större barngrupper i förskolan, färre pedagoger per barn i skolan och färre händer i vården. Vänsterpartiet väljer att värna verksamheten istället för att genomdriva onödiga sparbeting på en verksamhet som redan går på knäna. Istället för att sprida luftiga klyschor om pastejer borde Nymark reflektera över sambandet mellan konservativa budgetprognoser och nedskärningar och kanske också fundera på den väg han och hans parti valt att gå, tillsammans med S. Är det verkligen meningen att alla partier utom V ska vara nedskärningspartier?
   När budgeten hamnar i kommunfullmäktige för avgörande i juni röstas om sakfrågor nämnd för nämnd. Då kommer Vänsterpartiet (som vanligt) att aktivt stödja bästa möjliga förslag för välfärden, skolan och miljön. Vi uppmanar Ulf Nymark att också göra så.

Hanna Gunnarsson och Mats Olsson, Vänsterpartiet

Inga kommentarer: