2018-05-02

Händer i Lund

Klimatetik
Klimatförändringarna är ett komplext globalt problem som mänskligheten står inför.
   Men varför ska jag bry mig? Ibland glöms det bort att klimatförändringarna ställer oss inför ett moraliskt problem. Bengt Brülde är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet och har skrivit boken Klimatetik: rättvisa, politik och individens ansvar med statsvetaren Göran Duus-Otterström.
Tid2018-05-09 18:00 - 19:30
Plats
Lunds stadsbibliotek, atriumgården         

Inga kommentarer: