2018-05-02

Personalvård av Ellen

Jag flera gånger passerat denna detaljerade upplysningsskylt utanför blocket på sjukhusområdet i Lund. Den som orkar läsa hela texten förstår att cykeln kan försvinna om den är felparkerad.
   Mer intressant är den vita tilläggsskylten. Vad kan det betyda? Jo 3 kapitlet i arbetsmiljölagen handlar om allmänna skyldigheter. Arbetsgivarens och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Mycket av det övriga kapitlet handlar om att arbetsgivaren på olika sätt ska förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.
   Det är alltså viktigt att de anställda inom sjukvården slipper snubbla över cyklar på väg till sitt jobb. Man måste säga att landstinget gör vad de kan för att se till sin personals hälsa.
   Övriga besökare på sjukhuset omfattas dock inte av dessa omsorger. På grund av all ombyggnad och alla avstängningar blir det svårare och svårare att nå sjukhuset med allmänna kommunikationsmedel för de som inte har god hälsa.
   Men de med god hälsa behöver ju inte bege sig till sjukhuset.

Inga kommentarer: