2018-05-02

Motståndets lilla katekesVar så modig du kan
Om ingen av oss är redo att dö för friheten kommer vi alla att dö under tyranni. Minns Rosa Luxemburg.
 
Timothy Snyder, Om tyranni. Tjugo lärdomar från det tjugonde århundradet, Bonniers.

(Påminnelsen om Rosa Luxemburg är ett tillägg som inte återfinns i originaltexten. Härmed avslutar vi citaten ur Timothy Snyders Om tyranni. Men VB återkommer med nya budord).

Inga kommentarer: