2018-06-07

Antropocen


 

Den osynliga handen
1776 publicerar Adam Smith sitt stora verk Nationernas välstånd som innehåller några av marknadens och det kapitalistiska systemets centrala tankar. Detta verks budskap är det omvända: tänk inte på ansvar. Handla i ditt eget intresse. Försök maximera din egen vinning. Tänk inte på att det finns någon helhet som du ska förvalta. Allt ska ändå ordna sig, som om det styrdes av en osynlig hand.
Sverker Sörlin Antropocen, s. 84.

Inga kommentarer: