2018-06-07

Inför kommunfullmäktiges budgetbeslut: Ska V agera så att de borgerligas budgetförslag vinner? av Ulf Nymark

I förra veckans VB ger Vänsterpartiets genom Hanna Gunnarsson och Mats Olsson ett svar på min kritik (VB nr 18) av V:s ställningstagande i kommunstyrelsen angående budget för Lunds kommun.
   Min kritik riktade in sej på två punkter:
   Dels att V i sitt budgetförslag i likhet med de borgerliga la in en fingerad inkomstpost, kallad ”resultatförbättring”.
   Dels att V:s i kommunstyrelsen föredrog att de borgerligas budgetalternativ skulle vara huvudförslaget vid behandlingen i kommunfullmäktige.

Inga nya sköna, extra miljoner i sikte
Vad gäller det ”resultatförbättringspost” bemöter Gunnarsson/Olsson min kritik med att kommunens resultat under ett antal år har blivit bättre än budget. V har delvis rätt i detta. Bokslutet för kommunen under 2000-talet oftast, men inte alltid, varit bättre än budget. I flera fall när resultatet har varit bättre än budget har det dessutom handlat om summor som ligger långt under de 105 miljoner som V räknar med ska flyta in från icke-angivna källor. Till detta kommer att överskotten i ett par års tid handlat om extraordinära inkomster i form av återbetalning av försäkringspengar. Sköna miljoner i form av återbetalningar på försäkringar kommer inte att inträffa igen under de aktuella åren.

Okända inkomstflöden
Det finns alltså inga som helst garantier för att denna ”resultatförbättring” ska inträffa. Vårt rödgröna budgetförslag utgår från SKL:s prognoser för kommunens skatteintäkter och utfall av den kommunalekonomiska utjämningen. Denna prognos använder sej de flesta (alla?) kommuner från i sin budgetplanering. Som alla prognoser finns det förstås ett visst mått av osäkerhet med i bilden. Men prognosen är trots allt säkrare än V:s och allianspartiernas förhoppningar om hittills okända, framtida inkomstflöden eller lika okända kostnadsminskningar.

Rödgröna satsningar på barn och miljö
I sitt svar framhåller Gunnarsson/Olsson att MP + S-förslaget lägger ut effektiviseringar på mellan 1 och 2 procent på nämnderna. Men de ”glömmer” att nämna de satsningar, dvs utökning av budgeten, som vi vill göra, framför allt på barn och unga samt inom miljöområdet.
   Till exempel utökas budgetramen för barn- och skolnämnden med ca 38 miljoner kronor för nästa år. Budgetförstärkningen är i huvudsak generell kvalitetssatsning i förskola och grundskola, men också med riktade insatser bland annat till försöksverksamhet med skolassistenter i grundskolan, stärkt elevhälsa i såväl grundskola som gymnasium. Vi gör också satsningar på jämställda löner, sammanlagt 15 miljoner kronor under treårsperioden. Exemplen kan, som det heter, mångfaldigas, men det skulle föra alltför långt att gå in på samtliga budgetförstärkningar här.

Ska V bidra till att de borgerligas förslag vinner?
Så till min andra kritiska punkt, att V föredrog de borgerligas budget som kommunstyrelsens förslag och därmed också huvudförslag i kommunfullmäktige i nästa vecka. Om detta har Gunnarsson/Olsson inte mycket att säja, mer än att de var missnöjda med vårt budgetförslag. Men en kunde kanske förvänta sej att de skulle vara ännu mera missnöjda med de borgerligas som de släppte fram? Hur V tänker ställa sej i kommunfullmäktige? Gunnarsson/Olsson ger i sin replik inget riktigt svar på den frågan. Ska V även här låta det som utifrån deras synsätt är det bästa bli det godas fiende och agera så att de borgerligas förslag får majoritet även i fullmäktige?
Ulf Nymark (MP)

Inga kommentarer: