2018-06-07

Sista chansen för S i valkampen: Lägg om rodret till en hård kryss vänsterut med en socialliberal kurs
av Staffan Lindberg

De som seglar vet att länsning med vinden i ryggen inte varar för evigt. Det kan vara land i vägen eller ännu värre undervattensrev som på bara sekunder sänker båten. Detsamma gäller i politiken.
   Det är mycket som blivit bättre under socialdemokratiskt styre av Sverige sedan 2014. Arbetslösheten generellt och även bland invandrare och unga har minskat. Den svenska industrin har en stark ställning inte minst inom export. Antalet sjukskrivningar har minskat men kanske för drastiskt. Otillbörligt lidande sker kanske nu mest i det tysta.
   Men mer av samma hjälper inte lika mycket när skolan och sjukvården är i kris, med kriminella gäng och gatuvåld och med långa vårdköer.

Sjukvården måste tänkas om i grunden. Alla kan inte få hjälp med allting som de besväras av. Det finns något som heter självläkning och egenvård! Det finns ett naturligt åldrande som innebär krämpor. Så det är en fråga om att kunna sålla rätt, bedöma vad som är allvarligt, vad som kan behandlas framgångsrikt och vad som då måste prioriteras.
   Vårdcentralerna måste förstärkas med diagnoscentra med specialister som kan bedöma vilka sjukdomsfall som verkligen kräver remittering till specialistvård. Specialistvård måste fokuseras så att den rätta kompetensen växer fram. Sjukvårdarna måste få tillbaka makten över sjukvården.

När det gäller skolan finns inte några patentlösningar längre. De är alla förbrukade med olika s.k. ”lyft”! Tillsätt en allsidig skolkommission som kan reda ut varför den pedagogiska katastrofen har uppstått och planera för en grundlig reform av systemet.
   Under tiden kan S se till att det finns fritidsgårdar överallt vid skolorna och där det behövs. Skola, polis och ungdomsledare måste sammarbeta kring detta och dra in ideella föreningar i arbetet.
   Detta handlar om en stark social rättvisepolitik med en progressiv beskattning av de välmående och rikaste 2/3 delar av medborgarna. För att få gehör för denna omfördelning till de fattigaste i samhället måste det finnas en stark vision för jämlikhet och social rättvisa. En solidarisk medborgaranda!    

Inga kommentarer: