2020-11-05

Avtackningar och räddningstjänstdebatt av Hanna Gunnarsson

 

Den senaste tiden har varit en tid av avtackningar av Jonas Sjöstedt. Förra tisdagen var han med på sitt sista gruppmöte och efter en lång och intressant diskussion om LAS så tackade vi Jonas med blommor och en insamling till den organisation som han har varit aktiv i under sin tid i Stockholm, hemlösa.se. Gruppledare Maj Karlsson höll ett fantastiskt fint tal om allt Jonas har gjort för oss och partiet, men också om hans egenhet att baka bröd till oss och ringa för att framföra “käcka” idéer tidigt på morgonen. Samma kväll hade vi en gemensam middag där varje ledamot tackade Jonas i ett kort tal. Jonas tackade sedan med ett personligt tack till varje ledamot. Det var en väldig fin avslutning. 

Under de senaste två veckorna har jag haft en debatt om räddningstjänsten. Efter de stora bränderna 2014 och 2018 tillsattes en utredning för att ta reda på hur räddningstjänsterna ska kunna bli effektivare. Nu har det första lagförslaget från utredningen blivit färdigt. Jag pratade om att vi måste stoppa alla försök att privatisera räddningstjänst. Det nya förslaget från regeringen öppnar upp lite lite för detta, något vänsterpartiet såklart kritiserar. Jag pressade socialdemokraterna om detta i en replik men fick inga tydliga svar. Jag pratade också om att vi behöver utreda om räddningstjänsten behöver en ny typ av styrning. Idag är den kommunal, men många kommuner driver sin räddningstjänst i kommunalförbund och mindre regioner. Kommunerna visar på det sättet att räddningstjänsten är för komplicerad att styra av varje enskild kommun. Räddningstjänsten är, tillsammans med polisen, de som ser till att vårt samhälle är tryggt och säkert i fredstid. Jag framförde såklart ett stort tack till all personal i räddningstjänsten, vårt samhälles hjältar. Lyssna gärna via länken (tryck på mitt namn).

Jag vill också rekommendera en debatt om RUT, som Vänsterpartiets skattepolitiska talesperson Tony Haddou deltog i. RUT är en mycket viktig fråga för oss, en av de tydligaste tecknen på att vi har en skattepolitik som gynnar de högavlönade. Debatten finns här:
   Nyligen kom det ut en bok om regeringsbildningen 2018, som talmannen tagit initiativ till. På riksdagens hemsida kan man se och lyssna till ett seminarium om boken.
   Under den senaste tiden har jag gjort studiebesök hos Försvarsmakten i Halmstad och Umeå. I Umeå finns Skyddscentrum, där man arbetar med CBRN (kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen). De har arbetat tillsammans med Folkhälsomyndigheten under pandemin. Jag har också arbetat med Vänsterpartiets följdmotion på regeringens stora proposition “Totalförsvar 2021-2025”, där inriktningen för försvarspolitiken och totalförsvaret för de närmaste fem åren slås fast. 
Hanna Gunnarsson (v) , Riksdagsledamot, Lund 

Inga kommentarer: