2020-11-05

Demonstration i Jerusalem

 

 Ett polisfoto på en demonstration mot Netanyahu och hans korrupta regim på
Jerusalem, Balfour Street / Paris torg.

  

Detta foto försvann från sociala medier och tidningar eftersom regimen i Israel inte vill att världen ska se omfattningen av demonstrationerna. Så hjälp till att dela detta foto och kunskapen om de massdemonstrationer som pågått de senaste 20 veckorna.
   A police drone photo of a demonstration against Netanyahu and his corrupted regime in Jerusalem, Balfour Street/Paris square.
   This photo disappeared from social media and newspapers because the regime in Israel does not want the world to see the scope of the demonstrations. So help to share this photo and the knowledge about the mass demonstrations that have been going on for the last 20 weeks.
JIPF - Judar för Israelisk-Palestinsk Fred

Inga kommentarer: