2020-11-05

Trafikverkets fel?

 När vi protesterat mot nya avfarter och sex filer på motorvägen har de styrande politikerna ömsom försvarat utbyggnaden och ömsom skyllt på trafikverket. Jag har många gånger frågat mig om inte någon kan sätta stopp för galningarna på trafikverket som hela tiden planerar för mer bilar. 

   Nu har det precis kommit ett förslag från verket på inriktning för de kommande tio till femton åren. Det är ute på remiss, så alla ha chans att ge synpunkter direkt till verket, eller till er representant i riksdagens trafiknämnd, för vänsterpartisternas del Jens.Holm@riksdagen.se
 


Läs trafikverkets rapport »

Inga kommentarer: