2020-11-05

Nu är Vänsterpartiets följdmotion på regeringens proposition Totalförsvar 2021-2025 inlämnad! av Hanna Gunnarsson

 Detta är mandatperiodens viktigaste motion på mitt område. Jag har gått och funderat på den i ett år och antecknat saker som ska med för att inte glömma viktiga delar. 

   Jag och politiska sekreteraren Tove har skrivit en motion som ska kunna vara ett litet uppslagsverk för Vänsterpartiets försvarspolitik, och därför blev den väldigt lång (35 sidor, lång till och med för att vara en riksdagsmotion).
   Motioner täcker både det militära och det civila försvaret, det finns ett långt stycke om miljö och klimat, vi har med krav om jämställdhet, ett långt stycke om integritet vid signalspaning, och såklart viktiga stycken om militär alliansfrihet, NATO/EU, FN och kärnvapenmotstånd och mycket annat.
 

Läs gärna! 

Inga kommentarer: