2020-11-05

Valet fastnade i Trump-träsket av Gunnar Stensson

 

USA-plutokratin med sina miljardärer, sina sociala orättvisor, sitt kaotiska vårdsystem, sina förfallna skolor, sina vidskepliga ”kristna”, sitt korrupta rättsväsen, sin falska konstitution, sin parasiterande utrikespolitik, sina giriga jurister, sina överfulla fängelser, sina brutala miliser, sitt fossilförgiftade klimat, sina översvämningar, sina skogsbränder, sin ökenspridning, sina förfallande städer, vägar, järnvägar och hamnar fann en värdig representant, när den valde Donald Trump till president.
   Det finns en demokratisk majoritet i USA, ett motstånd, progressiva krafter, demokratiska och sociala institutioner som har valt bort honom.
   Men han klamrar sig fast. Till och med valresultatet fastnar i plutokratiska träsket.
   Och träsket försvinner inte bara för att man väljer bort Donald Trump. Trumpismen är en hydra med många huvuden. En uthållig omvälvande kamp på alla plan är nödvändig. För USA och för världen.

Inga kommentarer: