2020-11-05

Försvaret bl.a. av Lucifer

Jag har i månader läst i Dagens Nyheter om Donald Trumps allmänna uselhet; okunnig, demagogisk, hänsynslös etc. Jag har inga invändningar men slipper å andra sidan rösta. DN tvekar aldrig utan vill oupphörligen att vi skall ansluta oss till en stat som väljer en sådan ledare. Under Trumps presidenttid har Sverige hela tiden närmat sig USA och DN vill att vi snarast ska gå in i NATO, USA:s främsta politiska verktyg. I många år har socialdemokratiska regeringar varit en garanti för att så inte skulle ske men med en statsminister som är ointresserad av utrikespolitik och en försvarsminister som får göra som han vill så håller inte det längre. Numera övar amerikanska trupper på svensk mark och en amerikansk marinkårsbrigad har 100 stridsfordon i ett svenskbyggt bergrum några mil från den svenska gränsen utanför Trondheim 

Efter en försvarsproposition
Försvaret, ja. Det är klart att Sverige behöver ett försvar, Ett litet glest land med få invånare. Det behövs ett försvar med lika och allmän värnplikt och då får man bygga nya regementen. Det behövs däremot inga nya ubåtar och inga nya stridsflygplan som kan tävla med stormakternas häftigaste. De är bara till för att Saab ska sälja dem utomlands. i regel med hjälp av mutor och till förlust. Vi behöver armésoldater som kan gömma sig i skogen. Vänsterpartiet bör därför ge upp sin traditionella försvarsnegativa inställning, men fortsätta vara antimilitaristiska. Och naturligtvis borde det vara slut med tanken att Sverige försvaras bäst i Afghanistan eller liknande länder där USA haft sina fingrar och soldater.

Fienden i öst
Fienden i öst då? Ja, Ryssland är inne i ett svaghetstillstånd nu med impopulär ledning och svårartade regionala konflikter. Så kommer det väl att vara de närmaste 20-30 åren innan en demokrati etablerat sig. I varje fall stämmer inte bilden av ett starkt land berett att kasta sig över Västeuropa. Och det är närmast löjeväckande mär den svenske försvarsministern ständigt talar om ökade krigsrisker, Det kanske är praktiskt för att få genom försvarsbudgeten men det har inget med verkligheten att göra. Gotland brukar framhävas som särskilt illa utsatt av Ryssland. Problemet är snarare USA som säkert vill ha en flygbas där för att säkra sina NATO-vänner i de baltiska länderna. Och som gärna vill fullborda inringningen av Ryssland.

Plats för V-politik
Som synes finns det gott om plats för en aktiv och självständig V-politik och för den delen med anslutning av t.ex. Miljöpartiet. Försvaret är för viktigt att lämnas åt moderaterna och S behöver också på detta område lite eld i baken. Och det borde bli ett slut på den ryckighet som innebär att försvaret ska fungera som berg- och dalbana i statsbudgeten. Jag ser fram mot affischer i nästa val som talar för alliansfri utrikes- och säkerhetspolitik.

Inga kommentarer: