2015-02-19

100 år av kvinnokamp - Svenska Kvinnors Vänsterförbund 1914 - 2014

Det är namnet på en jubileumsbok författad av SKV kvinnor och medförfattare såsom Irene Andersson och Hjördis Levin. Den inleds såhär av SKV:s ordförande Ianthe Holmberg: Svenska Kvinnors Vänsterförbund ser tillbaka på 100 år av kvinnokamp. Det gör vi inte av nostalgiska skäl, utan för att berika oss, skaffa oss insikter om hur utvecklingen har sett ut och placera oss själva i kvinnorörelsens historia…
   I boken berättas om kända och okända kvinnors kamp för fred och att förbättra kvinnors livsvillkor i Sverige och globalt. Allt ifrån Fogelstadkvinnornas kamp - de frisinnade – till dagens SKV-kvinnors fortsatta aktioner och krav vid t ex Nordiskt forum i Malmö 2014.
   Med utgång från parollen ”Mot krigspsykos, för demokrati och kvinnors likställighet” 1914 och rösträtts kampanjer, fortsätter SKV idag att arbeta aktivt för kvinnors rättigheter, hållbar miljö, nedrustning, fredliga lösningar på väpnade konflikter och internationell solidaritet.
   SKV vill göra kvinnor och deras insatser för mänskligheten synliga och komplettera skolornas historieböcker. Ett sätt att bl. a. ge kommande generationer fortsatta tankar och att handla för kvinnors rätt.
Svenska Kvinnors Vänsterförbund

ISBN 978-91-637-7204-7
Beställ jubileumsboken för 100:- + porto från SKV, Linnégatan 21 B, 413 04 Göteborg eller epost.

Inga kommentarer: