2015-02-19

Det finns ingen Tredje Väg av ji

Tja, vem behöver en vänster med Stefan Hedlund, å post i Uppsala på akad. östbevakningen! Och siste man i 80-talstrojkan med Gerner o ekonom Ås- nåt, sedemera Jeltsinadvisor. I torsdagens Studio Ett var ekonomhistorikern occamsk i sin dom över EU:s Ukrainapolitik. Antingen intressepragmatism med Ryssland - eller vapenhjälp. Tyvärr utvecklades inte prognoserna för sista altet, främst befarat slutfacit, dvs abret. Och var till mans har vi undrat varthän oförmågan hantera en rysk återkomst till styrka, måtte leda. EU:s oblivion - samt att Tyskland återtar sin fulla suveränitet och påbörjar bygge av egen hop klienter, däribl månne oss? Samlade västs hållning inför nåt knappast kunde komma överraskande påminner starkt om kaiser Adolphs reträttförbud sen östfälttåget tappat momentet. Ukraina är ett Krimkrig ll som väst bara kan förlora. I synnerhet med ek nedgången och en befarad än värre utförslöpa, så Sydeuropaproblemen fövärrade av Syriza och en möjlig större vänstervåg samt social oro därstädes och kanske även i EU-väldets kärnbesittningar norröver. Så vad (hot om) ryska marina stödjepunkter i grekiska övärlden måtte medföra, i utbyte mot olja och gas - inte minst för NATO .. Jämte annat i en rysk expansionsvåg i första hand då i Medelhavet med kringliggande vattenvägar. Samt om allt går vägen kv till Iran samt ett första försök göra republik av Saudi sen inbjudna fattiggrannar med böjda dolkar massakrerat både kungahus och prästerskap. I hushållen får filippinska hembiträden och egyptiska chaufförer mfl chans att rensa ut medeltiden a la sharia. Hasta, wahabsunni! Kan kanzlerins omedgörlighet visavi Hellas vara geopol i görningen, förresten?
   Nu är dock inget som hindrar att den bleka skugga med skattebetalt femifolk och vänstertanter som numer bildar kärnan i stans v-parti samlar sig till o ordna ett möte på anrika Smålands med föredrag Syrien, Libyen och Ukraina antiimperialism i vår tid. Det ni! Eller nåt mer inlindat som svarar till resurserna och behovet hålla sams, med befintliga proggborgerskapet. Smålands har faktiskt haft möten då och då - även om affischerna knappt orkar längre än till Råbygatans skolplank, numer. Fattas bara nån skriver bästsäljern På spaning efter den vänster som fanns i Lund! Med bidrag av PTO som blev personlighetsstörd, på kuppen. Nån som minns missfostret? Tycker sen att våra parlamentärer gott kunde lägga en motion om att återskapa åtminstone dômeplatsens park, med syrener och så. Naturen kanske hämnas annars med ebola i en muterad variant som slår extra hårt mot plattifierade stadskärnor med myckenhet själlös nyfunkis. En lite djärvare skrivning begär att "plåt- och glasschabraket" eller Domkapitla hiet målas i camouflagefärg, att förebygga ryska bombningar samt att vinkeljärn och armerings-längder svetsas på för min rosa småblommiga clematis ska finna fäste och i loppet av några år förhoppningsvis täcka vederstyggligheten. Går ju att tillskriva kyrkmyndigheten i samma ärende. Stadsbyggnadsdirren, den tosan och Stefan Persson på Tekniska förvaltningen, var det väl erbjuder sig säkert bidra med gratis arbetskraft återställa platsen i rimligt ursprungligt skick. Trappan mot Kyrkogatan ska även rivas, jämte bisarra plåtseglet ovanför samt kastanjer el dyl återplanteras. Ett vackert smidesstaket finansieras säkert av ångerfulla stiftsbyråkrater och felröstande politikerkardinaler, i domkyrkoförsamlingen - rentav med bladguldsknoppar! Å nyinvigningen firas med rökoffer till Oden. Sen stormar vi ESS och Maxlab samt bränner ner skiten! Betr. "Ulf, var är du?" samt annan önskebrand och V. Stationsmiljöns härliga återkomst se k-rådet Almgrens diarium inkl. publiceringsavslaget. Ävensom pigga tekniktips få tågen åter gå i lagom fart.
   Sist tycker jag att Mats har rätt. Förbjud bilreklam - speciellt i TV samt så alla dessa störande färgbajsskyltar å snöidrottstävlingar. Brukar sitta och njuta naturen bak sportfånarna. Reklam om att plantera lärk och furu i kommande svårstormars spår, i så fall. Samt asp, för rådjuren.

Inga kommentarer: