2015-02-19

Om segt läge i nation och region
av Saima Jönsson Fahoum

Dan Olofsson skriver under opinion i SDS den10 februari att frågan om vinster i välfärden är praktiskt taget död. Så kort är inte människors minne beträffande de missförhållanden som uppdagades. Vanvård inom äldreomsorgen, skolor som gått i konkurs och lämnat eleverna vind för våg, knäckebröd och vatten till de små barnen på förskolan o.s.v. Försök görs att omvandla den ideologiska frågan till en kvalitets- och kontrollfråga. Valfriheten anses kräva vinstdrivande bolag - så blandar man bort korten genom att tala om vinst och valfrihet i samma mening. Som om valfrihet kräver vinst!
   Men visst är det segt. Inte ens frihet för landstingen att själva bestämma var vårdcentraler skall etableras fick majoritet i riksdagen. Och i regionen fortsätter Vårdvalen att etableras. Den första januari kom dock en ny lydelse i kommunallagen 3 kap. 19 b lyder;
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
   Så nu gäller det att se om ny upphandlingspolicy kommer eller hur det ska gå till. Jag tänkte fråga på nästa fullmäktigemöte som är på tisdag.
   Sen kan jag berätta om toaletterna. Nämligen de på biblioteket. Medborgarförslag hade inkommit om att personer med lånekort på bibblan skulle kunna låsa upp med någon teknisk utrustning som ett magnetband på kortet eller nåt. Det visade sig dock vara dyrt och besvärligt. Vi i vänsterpartiet undrade försynt om man inte kunde tänka sig att människor faktiskt gratis och utan magnetism skulle kunna få tillträde till dessa heliga platser. Så var inte fallet enligt de borgerliga. Inte heller kunde socialdemokrater och miljöpartister på sittande möte besluta i detta allvarliga ärende utan det sköts upp för att diskuteras på ett kommande internat som äger rum i Falsterbo i mars.
   Återkommer med rapport om utfallet. Ni får hålla er tills dess.

Inga kommentarer: