2015-02-19

Årsmöte med Vänortsföreningen Lund-Leon

Vänortsföreningen Lund-Leon håller sitt årsmöte på onsdag den 25 februari kl 19.00 i ABF:s lokaler, Kiliansgatan 9, 3 tr. Kvällen inleds med mingel från 18.30, kl 19.00 börjar årsmötesförhandlingarna och cirka kl 20.00 talar docent Kristina Jakobsson, Avd. för arbets- och miljömedicin i Lund om ”Kronisk njursjukdom i Centralamerika – ett stort folkhälsoproblem”.
   Alla är välkomna, men endast medlemmar har rösträtt under själva årsmötet.
Vänortsföreningen Lund-Leon

Inga kommentarer: