2017-02-23

Bilder från Kambodja av Ulf N

Bilder från en nyligen genomförd resa i norra Thailand, Laos och Kambodja. Jag hoppas så småningom kunna samla mej för en kort redogörelse för Kambodja under och efter röda khmerernas skräckvälde.
   Eventuellt blir det också så småningom några foton från Laos.
 
Kambodja. By vid Tonle Sapflodens utlopp i Tonle Sapsjön. Flodens bredd och djup varierar med årstiden, därför fordras höga stolpar till husbyggen.
   Sjöns yta och djup varierar därför också med årstiden. Ytan varierar mellan 2 500 och 16 000 kvadratkilometer och medeldjupet varierar mellan 2 och 10 meter. Sjön är Sydostasiens största sötvattenssjö.
 
Kambodja. Del av flytande by på Tonle Sapsjön. Det finns drygt 150 flytande byar i sjön. Byarna förflyttas allteftersom sjöns yta minskar eller ökar. Sjön utgör ett av världens mest varierade och produktiva ekosystem och av avgörande betydelse för Kambodjas matproduktion.    Flodens och sjöns ekosystem hotas av dammbyggen och skogsskövling uppströms. Sjön och dess produktiva förmåga spelade en avgörande roll för att bygga upp och under lång tid vidmakthålla det mäktiga Khmerväldet (ca 800-1300 efter vår tideräknings början). Khmerrikets huvudstad med det nutida namnet Angkor utgjorde en av världens största förindustriella bebyggelsekomplex.

Inga kommentarer: