2017-03-02

Orättvisa löneskillnader permanentas

Genom utformandet av lärarlönelyftet så bygger man in osakliga löneskillnader i lönestrukturen och splittrar lärarkollektivet.
Mats Olsson, V, i Lunds kommunstyrelse.

Inga kommentarer: