2017-03-02

Varför inte införa gratis kollektivtrafik?
av Marie-Louise Steiner

På bussar, spårvagnar, pendeltåg ska alla kunna åka utan betalning i framtiden. Inga biljetter, månadskort, klippkort, jojokort. Inga konduktörer, kontrollanter, spärrvakter, böter. Låt hela det konstruerade betalsystemet gå i graven!
   Tanken dök upp häromdagen när jag tog pendeln mellan Lund och Malmö. Nu är priset på denna tio (10) minuters resa höjt till 48:-. Enkel tur!  Priset på resan har ökad med mer än 50 % på några år.
   Samtidigt som kollektivtrafikens taxor hela tiden höjs beslutar Lunds kommun att bygga ytterligare en motortrafikled in mot stan till en kostnad av många hundra miljoner kronor (jo jag vet staten betalar en del). Orsak: bilismen ökar och man vill motverka trafikstockningar, sägs det. Med en sådan tankevolt ställs bilism mot kollektivtrafik; bilen ses som prio nummer ett medan kollektivtrafiken bedöms som ett nödvändigt ont. Tänk tvärtom!
   Regeringen säger sig vilja/måste minska utsläppen från trafiken med 70 procent till år 2030. På tretton år ska hela vårt transportsystem ställas om… Är det då inte dags att helt omvärdera synen på kollektivtrafiken? Varför betrakta den som tärande istället för en ekologisk/ekonomisk möjlighet?
   Gratis kollektivtrafik borde ses som en nödvändighet, en möjlighet inför framtiden.
   Lördag den 4 mars är det för övrigt utsedd till Nolltaxedagen.

Inga kommentarer: