2017-04-27

Apropå årets förstamaj paroller


Vi tar striden – för en välfärd att lita på!”


 
Svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas

Inga kommentarer: