2017-04-27

Klagevisa över denna torra och kalla vår

En torr och kall vår gör sommaren kort
och vinterns föda fördriver.
Gud hjälpe, som rår. Si våren går bort
och liten glädje oss giver.
Sol varma, förbarma!
Hos vädret torrt
nu kölden sommaren river.
Lars Wivallius, 1605-1669

Inga kommentarer: