2017-04-27

Lunds kommuns nya vision: Att vara bäst i världen av Hanna Gunnarsson


På kommunfullmäktige torsdag kväll fick Lunds kommun en ny vision. Alla partier utom Sd var överens och debatten var både stolt och uppsluppen. Lund är ju en stad som har en självbild om att vara bäst i världen, något som speglas i den nya visionen.
   Den korta visionen inleds lite försiktigt och ödmjukt med “I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år.”. Vidare är Lund nytänkande, problemlösande, visar handlingskraft, öppet och tillitsfullt. Och självklart hållbart. Dessutom löser vi världsproblemen. Och skrattar. Det är stora ord, lite fluffigt och poetiskt som en vision ska vara.
   Men, nej, Lunds kommun behöver såklart inte en vision. Framförallt inte en vision som krävde två övernattningar för kommunens topp-politiker och högsta tjänstemän, med tillhörande middagar (varav den ena var i Flädie, precis på andra sidan kommungränsen!), för att ta fram. En vision för kommunens arbete gör såklart inte att barngrupperna i förskolan blir mindre, att lönerna jämställs eller att vi når våra klimatmål. Visionen gör varken från eller till i lundabornas vardag, den förändrar inte mitt eller vänsterpartiets arbete och den kommer knappast märkas i det dagliga arbetet. Vänsterpartiet röstade ändå ja till visionen, framförallt för att den har efterfrågats från tjänstemännen som vill ha ett gemensamt dokument att arbeta efter i hela kommunen. Gott så. Och det är ju bra om alla får skratta lite mer på jobbet, vilket alla nu måste göra, om vi ska uppfylla den nya visionen.
   För den som vill läsa kommunens nya vision finns den här »

Inga kommentarer: