2017-04-27

Mer om energi av Ann Schlyter

I förra veckan skrev jag om vindkraft. Ett litet fel på en tiopotens smög sig in. Behovet av en andra generation små vindmöllor exemplifierade jag med att många i Danmark var mogna att byta ut - 3000 stycken skulle det vara, inget annat. I veckan som gått har Kraftringen haft årsmöte, och det avlöpte utan något uppseendeväckande.
   Ägarkommunerna är nöjda med den stora utdelningen och inriktningen mot "affärsmässig samhällsnytta" som gjort el och fjärrvärme i ägarkommunerna i stort sett fossilfria. Nu gäller det att gå vidare med transporterna och öka antalet laddningsstolpar för elbilar. Ordföranden fick en fråga om biogas och varför den planerade produktionsanläggningen i Dalby ligger på is. Svaret var att de ekonomiska kalkylerna visar att import från Danmark blir mycket billigare och att det vore oansvarig att satsa på förlustverksamhet.
   Under ett seminarium i anslutning till årsmötet talades det bland annat om hållbara städer. Kraftringen har gott samarbete med tekniska högskolan och deltar bland annat i ett EU-projekt som kallas Cityfeid. På Brunnshög kommer bolaget att ta hand om spillvärme från forskningsanläggningarna och där bygga ut värdens första lågtemperaturnät.

Inga kommentarer: