2018-01-18

Framgafflat – om cykel och trafik: År 2017 – dyster utveckling för bilismen av Ulf Nymark

Dystert 2017 för bilförsäljningen
Utvecklingen av bilförsäljningen är verkligen oroande. Under 2017 nyregistrerades drygt 379 000 personbilar, vilket är nästan 2% fler än år 2016 som också var ett rekordår. Nytt rekord i fjol igen, alltså. Lika dystert är förstås att nästan hälften av dessa bilar var dieselbilar.

Fortsatt dystra siffror för trafikolyckor
Preliminära siffror gällande dödsolyckor för fjolåret har presenterats av Transportstyrelsen. 254 personer omkom på väg under 2017. Dessa var 24 cyklister, vilket är en ökning från 2016 års siffra med 2 döda. 36 fotgängare dödades av motorfordon. Men antalet omkomna uppges vara de lägsta i modern tid, så det är väl inte så dystert? Jag menar att det är oacceptabelt att tillåta ett trafiksystem som dödar drygt 250 personer om året och livslångt lemlästar nästan 2500 personer. Inom vilken annan sektor skulle vi tillåta sådana olyckstal? Inte inom industrin, inte inom arbetslivet, inte inom idrotten, inte ens inom flygtrafiken, inte inom tågtrafiken osv. Men i vägtrafiken accepterar uppenbarligen en mycket stor majoritet dessa höga olyckstal.

Dystert på Öresundsbron
För motortrafiken över Öresundsbron är utvecklingen också mycket negativ. Mer än 7,5 miljoner motorfordonspassager gjordes över Öresundsbron under 2017 vilket är ett nytt rekordår. Jämfört med 2016, som också var ett rekordår, är det en ökning på mer än 100 000 fordon.
 

 

Cykelfällor och cyklistfällare
Det finns fortfarande ett inte obetydligt antal hinder, håligheter och andra konstigheter i kommunens cykelbanor. En av de mest uppenbara cyklistfällare jag känner till är busshållplatsskylten som är placerad mitt i den redan smala cykelbanan strax där Thulehemsvägen slutar i korsningen med Södra Sandbyvägen.

Inga kommentarer: