2018-01-18

Motståndets lilla katekesArbeta aktivt i politiken
Makten vill att du ska förslappas där du sitter i din bekväma fåtölj och att dina känslor ska tunnas ut på skärmen. Gå ut. Bege dig till obekanta ställen där det bor människor du inte känner. Skaffa nya vänner och demonstrera med dem. 
Uppmaningen ovan är hämtad ur Timothy Snyders manifest Om tyranni, en sorts motståndets lilla katekes, bestående av 20 budord med tillhörande förklaringar om kampen mot plutokratins och chauvinismens diktatur, som gripit makten eller närmat sig den - inte bara i USA.
   Veckobladet kommer varje vecka under våren publicera ett nytt budord. Eftersom det här är det första numret år 2018 publicerar vi dock idag ännu ett.


Undersök
Ta själv reda på hur det ligger till. Ägna mer tid åt långa artiklar. Prenumerera på tidningar och tidskrifter och stöd på så vis grävande journalistik. Ha klart för dig att en del som finns på internet är till för att skada dig. Leta fram sajter som kartlägger propagandakampanjer (somliga kommer utomlands ifrån). Ta ansvar för det du säger och skriver till andra. Läs böcker.Inga kommentarer: