2018-01-18

Vi har inte längre en demokratisk skola för alla
av Gunnar Stensson

Anna-Karin Gustafsson inledde för ett par veckor sedan en debatt om lärarnas förtvivlade situation i dagens skola: ”Alla gör vi samma misstag. Vi jobbar häcken av oss. Vår motståndskraft är förbrukad.”
   Hon konstaterar att skolorna segregeras: ”Vissa områden, vissa skolor, vissa klasser har det ännu värre. Där lärare flyr i högre omfattning, där vikarier vänder i dörren. Där flertalet vuxna inte sätter sin fot igen.”
   Hon kräver en demokratisk skola för alla och föreslår några goda ordningsregler.
   Många vittnesmål följde. En mormor i Bjärred var förtvivlad över att elever lämnade skolan på grund av dess problem och därför till följd av skolpengssystemet fick minskade resurser. Ett par liberala politiker krävde i moralistiska ordalag ordning och reda. Anmärkningsvärt, eftersom det är just den liberala politiken men fri etablering, fria val och skolpeng som är orsaken till skolans sammanbrott.

Lärarna har inte längre makten i klassrummet, makten över betygen, respekten från föräldrar och elever. Deras inbördes solidaritet är sönderslagen genom införandet av löneskillnader, godtyckligt administrerade
   I friskolekoncernerna kräver aktieägarna vinst från bolagsstyrelserna enligt aktiebolagslagen. Betygen är det främsta konkurrensmedlet. Bolagsstyrelserna kräver att skolledarna levererar höga betyg. Skolledarna, som kan avsättas, riktar kravet till lärarna, som också kan avsättas. Föräldrarna kräver höga betyg och flyttar annars eleven till en annan skola. Eleverna ”vräker ur sig fula ord när de inte får höga betyg.”
   De kommunala och ideella skolorna befinner sig i samma situation. Också de drabbas av den konkurrens om skolpengen som utkämpas med betygen som medel. Också där pressar kommuner, skolledare och föräldrar lärarna. Somliga korrumperas. Andra slutar.
   Betygen stiger. Kunskaperna sjunker.
   Finland har ungefär samma skolsystem som Sverige hade tidigare. Barnen går i närmaste skola enligt närhetsprincipen.
   Finland har inte infört fri etablering av skolor, skolpeng och skolval.
   Den finska skolan ligger i topp bland OECD-länderna. Det gjorde svensk skola för femton år sedan.
   Dagens svenska skolsystem är unikt. Modellen föreslogs av Milton Friedman och infördes i Chile av Pinochet-diktaturen men är nu avskaffad där. Inget annat land har infört något lika extremt. Bara president Trumps skolminister ser den som en möjlig förebild.

Sedan svensk skola på 1990-talet reducerades till en kommunal angelägenhet trots intensivt motstånd från lärarorganisationerna och efter högerns införande av skolval och privata utförare inleddes ett återtåg mot ett samhälle där föräldrar och födelseort bestämmer mer av barnens möjligheter. Vi har inte längre en demokratisk skola för alla barn. Men vi måste återskapa den!

Inga kommentarer: