2018-01-18

Lyssna på folket – stoppa vinstjakten

Det är tydligt att de stora vinstdrivande koncernerna sätter vinstmaximering före kvalitet. Skolorna har avsevärt lägre lärartäthet än de kommunala skolorna, men också lägre lärartäthet än andra friskolor. Samtidigt har koncernerna en större andel elever med högutbildade föräldrar, vilket gör att den lägre lärartätheten inte får samma konsekvenser som den hade fått i skolor med ett mindre gynnsamt elevunderlag. Genom att locka till sig elever med en viss socioekonomisk bakgrund bidrar de till att förstärka segregationen.
Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, (S), Gouvelin, förste vice ordförande LO. Aftonbladet 15/1 2018

Inga kommentarer: