2018-06-14

Antropocen


 

Det måste vara en mänsklig rättighet att slippa utsättas för orättvisorna mot jorden, som alltid innebär orättvisor mot människorna. Det måste vara en mänsklig rättighet att slippa delta i förövandet av dem. Därför är uppgiften att fortsätta att försöka skapa rättvisa och uppgiften att rädda jorden en och densamma – det handlar om att rädda oss själva.
Sverker Sörlin, Antropocen, Weyler

Inga kommentarer: