2018-06-14

Havsnivån höjs 1 meter om 50 år?

Mellan 1992 och 2012 skedde isavsmältningen i Antarktis i jämn takt. 2700 miljarder ton is försvann. Havsnivåerna höjdes 7,6 millimeter.
   Efter 2012 tredubblades avsmältningen.  2070 kan havsnivån ha stigit 1 meter varav 25 procent kommer från smält is.
   Det skulle kunna leda till en kedjereaktion som kommer västra Antarktis att kollapsa, vilket skulle innebära en havsnivåhöjning på 3,5 meter.
   Uppgifterna kommer från två aktuella rapporter i tidskriften Nature.

Vem bär ansvaret? Forskare påpekar att miljarder av världens fattiga nästan inte har gjort något alls för att överskrida planetens gränser för koldioxid eller utsläpp av fosfor och kväve. Det är världens storkonsumenter, allra mest de allra rikaste som står för den livsstil som hotar planetens gränser.
   90 företag, nästan alla västerländska, svarar för två tredjedelar av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. (Sverker Sörlin).

Inga kommentarer: