2018-06-14

Växande väljaropinion mot Fritt sök i Skåne
av Gunnar Stensson


 
Nu när årets studenter lämnar gymnasierna står det klart för allt fler, att segregationen i Skånes gymnasieskolor ökar och att mindre städers utbildning utarmas av den gymnasiemarknad som infördes 2009 under rubriken ”Fritt sök Skåne”.
   Det visade sig snart att framför allt universitetsstaden Lund tjänade på nyordningen medan gamla gymnasiestäder som Eslöv, Landskrona och Trelleborg blev de stora förlorarna. Där är studentexamen inte vad den var i gamla lyckliga dar.
   Gymnasieskolan Berga i Eslöv minskade från 1750 elever till 600 på några år. Man tvingades lägga ner flera utbildningar, bland annat det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet. Elever som ville gå i programmet tvingades söka sig till Lund. Fritt sök ledde till tvånget att lämna hemorten för att få den gymnasieutbildning som funnits att tillgå där i 50 år.
   Läs Sydsvenskans detaljerade redovisning den 11 juni under den missvisande rubriken Så hejdades elevflykten. Elevflykten kan inte hejdas förrän Fritt sök i sin nuvarande form avskaffas.

Lund har tjänat på Fritt sök. Allianspolitikerna myser. Skolmiljonerna från regionens kommuner strömmar in. Skattebetalarna i Eslöv pungade ut med 55 miljoner för att betala skolkostnaderna för sina gymnasister i Lund förra året.
   Av de 5600 eleverna i Lunds gymnasier kommer snart 70 procent från andra kommuner. Lunds kommunala gymnasier är överfyllda. Klasserna är stora vilket ger god ekonomi. Polhemsskolan var för något år sedan Nordeuropas största skola. Nu byggs en till lika stor gymnasieskola, Hedda Andersson-gymnasiet, på en tomt intill och ytterligare en stor gymnasieskola planeras.
 
Överetableringen i Lund leder inte bara till vinst, det börjar också Lundaborna erfara. Det finns en baksida också. Söktrycket leder till att elever från Lund kan tvingas bort.
   Nyligen startades en namninsamling under rubriken Omförhandla fritt sök för mer likvärdig gymnasieskola i Skåne.
   Högpresterande elever från Eslöv slår ut Lundaelever som har betyg i höjd med riksgenomsnittet. Behöriga elever från Lund kan tvingas att gå i Petriskolan i Malmö i stället för i Lunds Polhemsskola.  Pågatågen fylls av gymnasister som dagligen måste ägna timmar åt att resa kors och tvärs, tvingade av ”Fritt sök Skåne”.

Sydsvenskans Andreas Ekström skriver den 10/6 under rubriken ”Söktryck driver på segregationen”: Tro mig: det är bara en tidsfråga innan Lunds högstadieskolor (friskolorna först förstås, det är nästan alltid friskolorna som sätter ”glädjebetyg”) kommer att falla för trycket från en stark föräldraopinion och dela ut högre betyg än vad en del elever egentligen förtjänar.
   Andreas Ekström menar att hela Skåne är på väg att bygga sig ett jätteproblem med dagens Fritt sök. Lösningen är att bygga bättre gymnasieskolor i mindre kommuner. De bättre gymnasieskolorna som fanns där före Fritt sök.
   Men att åter bygga bättre gymnasieskolor i mindre kommuner förutsätter att ”Fritt sök Skåne” ersätts av ett annat system, mer likt det som fungerade före 2009, då t ex Lund förhandlade med grannkommunerna i regionen med målet att säkra ett allsidigt utbud av gymnasieprogram för att ge möjlighet till ett fritt val oavsett studieinriktning. Detta är givetvis det verkliga fria valet.
   Lunds tidigare skoldirektör Sten-Bertil Olsson som har skrivit en doktorsavhandling om Fritt sök konstaterar att det inte är valet av studieinriktning som avgör vart eleverna söker sig utan: ”Ortskvaliteten, skolans rykte och vart kompisarna går. Det är det som avgör helt och hållet. De krafterna insåg man inte särskilt tidigt.”

Bara Vänsterpartiet har konsekvent krävt att Fritt sök ska avskaffas eftersom det behövs gymnasieskolor i hela Skåne. Inför risken att ungdomar i Lund konkurreras ut från hemkommunen tycks nu flera andra partier i Lund kunna ansluta sig
   Det blir intressant att höra debatten om ”Fritt sök Skåne” under valrörelsen. Det är inte bara en lokal fråga utan handlar om det ”fria valet” som i sin nuvarande form inskränker elevernas val av studieinriktning och skadar den svenska skolan.

Inga kommentarer: