2018-06-14

Kommunfullmäktiges budgetbeslut av Hanna Gunnarsson

Svar till Ulf Nymark i förra veckans Veckobladet
Kommunfullmäktiges budgetmöte är igång, och har i skrivandets stund pågått i 1,5 dagar. Vi har en eftermiddag och en kväll kvar. Jag vill ta tillfällen i akt att, med facit i hand, kort svara på Ulf Nymarks svar på min och Mats Olssons svar på hans första artikel.
   Vänsterpartiet har under årets budgetmöte hela tiden röstat på det bästa förslaget av de olika budgetarna, efter vårt eget förslag har fallit. Så har vi gjort varje år denna mandatperiod, och det är det enda vettiga att göra. Att rösta på ännu sämre förslag är såklart inte bra, och att lägga ner våra röster och inte ta ställning mellan S/Mp och den borgerliga alliansen är inte heller ett arbetssätt vi väljer. Vi har ju en åsikt: Den borgerliga politiken är trots allt sämre än S och Mp:s.
   Socialdemokraterna och miljöpartiets budget innehåller nedskärningar på 93 miljoner. Det är otroligt allvarligt. Det räcker inte att säga att man gör "satsningar" på några miljoner hit och dit när det i varje nämnd först ska göras en nedskärning. För barn- och skolnämnden att först göra nedskärningar på 38 miljoner och sedan få 38 miljoner kronor för "satsningar". Det blir plus/minus 0 i det här fallet. Hur ska en rektor agera i det fallet?
Hanna Gunnarsson (V)
 Inga kommentarer: