2020-05-28

Rapport från riksdagen: Extra ändrings-budget nummer 6 och 7... av Hanna Gunnarsson

De extra ändringsbudgetarna med anledningen av pandemin och coronakrisen är nu sju till antalet. En åttonde ändringsbudget sägs komma innan sommaren. Detta är ju ett unikt arbetssätt för riksdag och regering, det vanliga är att vi beslutar om budget vår och höst, med möjlighet till en ändringsbudget vid varje tillfälle för sådant som behöver justeras. Men nu är vi ju i ett extraordinärt läge.
   Den sjätte extra ändringsbudgeten uppgår till 76 miljarder kronor och innehåller nya bestämmelser om permitteringarna, mer verktyg mot ekonomisk brottslighet, att gränsen för gåvor utan förmånsbeskattning höjs tillfälligt till 1000 kronor (för att anställda ska kunna få gåvor i form av t.ex presentkort hos lokala företagare) samt att förmånsbeskattningen på fri parkering också tas bort tillfälligt. Vänsterpartiet står bakom den extra ändringsbudgeten men hade önskat hårdare skrivningar om bland annat permitteringarna. Den sjunde extra ändringsbudgeten uppgår till 24 miljarder och innehåller bland annat utbildningssatsningar, studiestartsstöd, tillfälligt högre bostadsbidrag, bidrag till föreningar, ersättningar till kollektivtrafik och tidigarelagt järnvägsunderhåll. Många av dessa saker är ju väldigt bra och viktiga.
 
I veckan debatterade och beslutade riksdagen om en ny lag för att förhindra hedersrelaterad brottslighet med bland annat ett nytt brott, barnäktenskapsbrott samt möjlighet att besluta om utreseförbud för barn som befaras utsättas för äktenskap eller könsstympning. Vänsterpartiet röstade för lagen i sin helhet, men hade velat ha tydligare kriterier för riskbedömning när det gäller utreseförbud. Vänsterpartiet representerades i debatten av Ilona Szatmari Waldau, som arbetat mycket med dessa frågor tidigare som kommunalråd i Uppsala. Se debatten här »
   
Vår motion med våra tankar om lagförslaget finns här » och ett kort utdrag kan läsas nedan.

Under veckan har LAS-utredningen blivit högaktuell, då den snart kommer att lämnas in till regeringen. I Januariöverenskommelsen mellan S, Mp, C och L finns en punkt om att försämra (“modernisera och göra mer flexibel”) anställningstryggheten. Försämringarna i LAS (och införande av marknadshyror) är Vänsterpartiets “röda linjer” mot regeringen. Läggs dessa förslag fram hotar vi med en misstroendeförklaring. Jonas Sjöstedt har debatterat dessa frågor mot framförallt centerpartiet i olika medier (bland annat Agenda i SVT) den senaste veckan. 
Hanna Gunnarsson (v), Riksdagsledamot, Lund


Motion till riksdagen 2019/20:3560 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) med anledning av prop. 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Kort utdrag (red)
Rapporten Ung 018 visar att 19 procent av alla flickor i undersökningen inte får välja sin partner själv, valet är antingen villkorat (14 procent) med att föräldrarna ska godkänna partnern eller också väljer föräldrarna partnern (5 procent). Bland pojkar är motsvarande siffror 11 procent respektive 1 procent. Bland flickor, som undersökningen bedömer lever i en hederskultur, uppger 26 procent att föräldrarna väljer deras framtida partner men hela 41 procent är oroliga för att de inte själva ska få bestämma sin framtida partner. Risken och oron för påtvingat äktenskap är påtaglig för många ungdomar.
   Mot den bakgrunden har vi varit positiva till att regeringen tillsatte den utredning som ligger till grund för förslaget som vi lyfter i denna motion.
   Vänsterpartiet anser dock inte att en egen brottsrubricering för brott med hedersmotiv är rätt väg att gå. Kvinnojourer och andra organisationer som arbetar med dessa frågor avvisar att detta skulle ha avsedd verkan. Det finns i stället andra åtgärder som i första hand bör vidtas.         

Inga kommentarer: