2020-05-28

Till lundabor och andra Svanenvänner!Fredagen den 29 maj kl. 12.00 är alla Svanens vänner och stödjare välkomna till vår planerade manifestation utanför Apoteket Svanen på Kyrkogatan.
   Det här är årsdagen av vår förra manifestation när vi, genom en mycket uppmärksammad demonstration, lyckades förhindra den nedläggning av apoteket som då var beslutad.
   Nu har det gått ett år och vi väntar fortfarande på besked om Svanens framtid. Under vintern har en arbetsgrupp inom Svanens vänner arbetat intensivt med uppvaktningar av bland annat Svanens ägare Apoteket AB, dess ledning och statens representant i bolagets styrelse. Vi har dessutom uppvaktat berörda departement och lokala politiker. Vi har samarbetat med stadsantikvarie Henrik Borg, föreningen Gamla Lund, Sydsvenska Medicinhistoriska sällskapet, Lunds universitetshistoriska sällskap och Apotekarsocieteten.
   Nu vill vi gärna ha besked. Till vår manifestation på fredag har vi bjudit in representanter från Apoteket AB och lokala politiker. Vi vill ha ett svar på vad som ska hända med Lunds snart 400-åriga apotek.
Låt Svanen leva vidare!

Det här gäller inför fredagens manifestation
Tid: fredag 29 maj kl. 12
Plats: Kyrkogatan 5, utanför apoteket Svanen. Kommer många står vi också på andra sidan gatan framför domkyrkoforum (fysisk distansering gäller). 

Skylt: Tag gärna med en enkel skylt som kan hållas i händerna. Text på temat att Svanen skall få vara kvar.

Inga kommentarer: