2020-05-28

Planetärt Kasino

Mitt verk, Planetärt Kasino, går nu att beskåda i Göteborg (nära Liseberg mittemot ICA Fokus). Väggen är 25x4 m och tog mig tio hårda arbetsdagar att göra. Tack Trafikverket för förtroendet.
Max Gustafson
  

Inga kommentarer: