2009-02-05

Islamofoberna anfaller
av Gunnar Stensson

1. Rättegången mot al-Aqsa spannmål
Malmö tingsrätt ägnar sex dagar och tusen sidor propaganda åt en rättegång syftande till att beröva 970 föräldralösa barn i Gaza deras livsuppehälle. Avsikten är att via ett slag mot de 970 barnen skada Hamas, Gazas folkvalda regering. En likartad juridisk aktion mot nödhjälp till somaliska barn härom året var framgångsrik.

2. Folkpartiet mot åsiktspoliserna i Lund
Folkpartiledaren, den svenska, svenska, svenska Jan Björklund, har länge oroats av islamistisk terrorism i det svenska samhället och islamforskning vid svenska universitet. Därför beordrade han nyligen sin integrationsminister Nyamko Sabuni att omedelbart ta fram en rapport om islamistextremism i Rosengård.
– Den ska heta ”Hot mot demokrati och värdegrund – en lägesrapport från Malmö”! Och den ska vara klar på en vecka! röt Jan.
Stackars Nyamko vidarebefordrade uppdraget till den kände ”terroristexperten” Magnus Ranstorp som nu presenterat en ”studie” på 29 laddade sidor. Före publiceringen förstörde han för säkerhets skull sitt ”källmaterial”.
I Sydsvenskan citerar Fosfor-Mats med gillande Ranstorps dräpande svar på kritiken från lunda-akademikerna: ”Det är alltså inte bara i Rosengård som det finns åsiktspoliser utan det akademiska forskarsamhället har också uppenbarligen fått en filial i Lund.”
Vi gratulerar åsiktspoliserna i Lund till att ha blivit en filial till det akademiska forskarsamhället och Jan Björklund och hans islamofobiska vapendragare till framgångarna i den långa kampen mot såväl vetenskap som islam.

3. Folkpartipedagogik: Förbud mot ämnesundervisning på utrikiska.
Svenska, svenska, svenska Jan rasar som en sverigedemokrat mot de vetenskapliga rapporter som visar att goda kunskaper i modersmålet leder till goda kunskaper i svenska. Det faktum att de som deltar i modersmålsundervisningen har bättre betyg än genomsnittliga svenska elever sårar honom särskilt.
Han beordrade därför sin mycket blåögde och väldisciplinerade ordförande i Folkpartiets skolpolitiska grupp islamofoben Christer Nylander att föreslå ett förbud mot ämnesundervisning på utrikiska.
Christer slog ihop klackarna : - Ordern uppfattad och skall verkställas! I media förklarade han utspelet: ”Vi är mycket skeptiska mot matte på arabiska.”

Inga kommentarer: