2009-02-05

Somalia. Hoppet har återvänt
av Gunnar Stensson

Som Veckobladets läsare minns invaderade den etiopiska armén Somalia för två år sedan. Amerikanskt fartygsartilleri stödde invasionen och amerikanska stridsflygplan jagade flyktingar på väg mot Kenya. Det liknade kriget i Gaza.
Invasionen syftade till att fördriva De islamiska domstolarna och deras ledare Shejk Sharif Ahmad. De islamiska domstolarna hade skapat civil ordning, åstadkommit fred i stora delar av landet, fått bort vägspärrarna, förhindrat mord och våldtäkter samt i stort sett stoppat piratverksamheten.

War on terror
Varför skedde detta uppenbara brott mot folkrätten? Jo, det var ett led i president Bushs war on terror. Han påstod i sin extrema okunnighet att De islamiska domstolarna utgjorde ett terrorhot.
Här i Veckobladet har vi under de gångna två åren av etiopisk ockupation redovisat det skräckregemente som den amerikanska politiken orsakade. Tre miljoner somalier svälter, en miljon somalier, det vill säga var tionde invånare, har fördrivits från sina hem och 16 000 har förlorat livet. Etiopiska soldater har terroriserat landet med mord och våldtäkt. Piratverksamhet och plundringar har mångdubblats.

Alliansen för Somalias återbefrielse
Men Somalia reste sig. Som vi har berättat i VB skapade Shejk Sharif Ahmad en motståndsrörelse under beteckningen Alliansen för återbefrielse av Somalia, ARS. Steg för steg lyckades den befria landet. Den etiopiska invasionsarmén kontrollerade till slut bara Mogadishu.
Alliansen, som stöds av praktiskt taget alla somalier i Sverige, inbjöds för cirka ett år sedan hit. Men den svenska regeringen vek sig för USA och stoppade besöket, något som Svenska Dagbladet applåderade.
Nu har den etiopiska invasionsarmén fördrivits. Lördagen den 31 januari valdes Shejk Sharif Ahmad till president.
Det är alltså samme man som USA och dess hejdukar fördrev för två år sedan, samme man som under ockupationen ledde Alliansen för återbefrielse av Somalia. Han betraktas som en moderat islamistledare.
– Jag kommer att itu med den humanitära situationen i landet och prioritera dem som blivit hemlösa genom kriget, sade Ahmad enligt ett Reuter-telegram den 1 februari.

Fred och återuppbyggnad
Shejk Sharif Ahmad har en svår uppgift framför sig. Under de gångna två åren har Bush-politiken slagit sönder och splittrat ett Somalia som var på väg att utvecklas till ett fungerande samhälle. Krigsherrar och extremister har åter kunnat härja fritt.
Fortfarande ställer sig extrema islamistgrupper som al-Shabaab utanför fredsprocessen.
Till att börja med gäller det att kämpa sig tillbaka till den nivå som rådde innan den amerikansk-etiopiska invasionen förstörde allting.
Sedan återstår år av återuppbyggnadsarbete. Men hoppet har återvänt och nu när George W Bush är borta och de etiopiska soldaterna fördrivits kan freden återvinnas.
Shejk Sharif Ahmad deltog som Somalias legitime representant i Afrikanska unionens möte i veckan.
Den amerikanska äventyrspolitikens mänskliga pris är fruktansvärt men hela händelsekedjan kan ses som ytterligare ett steg i USA:s återtåg från världsdominansen.

Inga kommentarer: