2015-02-05

Borgerlig politisk urspårning av Ulf Nymark

Nu har de borgerliga partierna tillsammans med FNL lämnat in den sedan i höstas förebådade skrivelsen om att på nytt utreda spårtrafik mellan Lund C och Brunnshög. Skrivelsen säjer visserligen att det handlar om kollektivtrafiken i stort, men alla vet ju ändå att det är spårvägstrafiken till Brunnshög det handlar om.

Överenskommelsen
I överenskommelsen som gjordes mellan de borgerliga och FNL i höstas ingick ju som en kärnpunkt att de borgerliga tillsammans med FNL skulle kräva en ny utredning om spårvägen. Med tanke på att de borgerliga tidigare, bland annat i valrörelsen 2010, visade en stor entusiasm för spårtrafik, inte bara till Brunnshög, utan även genom centrum och söderut, tolkade många att det var en eftergift från de borgerliga.

Var det en borgerlig eftergift?
Det finns nog skäl att ställa frågan om det var någon verklig eftergift, i varje fall vad moderaterna anbelangar. Insändare i lokaltidningar och inte minst själva skrivelsen tyder på att borgarna helt enkelt fått byxångest inför att FNL och SD (Sverigeetnokraterna) plockat röster från flera borgerliga partier.

Sverigeetnokraterna släpps in i värmen
Nu vill de borgerliga och FNL alltså ha en ny utredning, vilket i sig är ganska märkligt i ett läge där kommunen redan antagit detaljplaner för spårvägen och där hela konceptet kring Brunnshögsområdet bygger på spårväg. Samtliga planer har stötts av de borgerliga.
   Märkligt är det kanske också (eller kanske inte?) att de borgerliga för att få med FNL i utredningen kräver en helt ny utredningsgrupp bestående av 11 politiker från samtliga partier. Det finns nämligen redan en instans i kommunen som handhar övergripande strategiska planfrågor, kallad Kommunstyrelsens arbetsutskott/ Strategisk samhällsplanering. Förutom kommunstyrelsens AU består denna grupp av presidierna i Byggnads- respektive Tekniska nämnd. En helt ny grupp som tillsammans med dyra konsulter som ska utreda vad som redan är utrett kommer att bli en dyrbar historia för skattebetalarna. Än värre är kanske att de borgerliga och FNL därmed släpper in SD i utredningens värmestuga.

De styrande och utredningen
Vad säjer då de styrande rödgrönrosa? För att börja med de sistnämnda, Fi, kan man väl anta att de ställer upp på en utredning. Fi är ju av outgrundlig anledning motståndare till spårväg. Av uttalanden från S- och MP-företrädare i Sydsvenskan ställer i varje fall dessa båda partier upp på en utredning. Och varför inte? De borgerliga och FNL har, tillsammans med spårvägsmotståndarna Fi och SD, en betryggande majoritet i fullmäktige och kommunstyrelse. Förhoppningsvis kan de rödgröna något påverka upplägget av utredningen genom att inte blankt säja nej.

Låt lundaborna bekanta sig med monsterbussarna
För min del tycker jag att de rödgröna ska jobba för följande:
 • Utredningen ska vara klar senast månadsskiftet juni/juli 2016 (inte först vid utgången av år 2016 som skrivelsen föreslår).
 •  Utredningen ska ske inom befintlig organisation, dvs inga nya och dyra politikergrupper behöver tillsättas
 •  Skrivelsen kräver också att kommunen ska verka för att en demonstrationslinje med eldrivna bussar ska införas. Det finns väl ingen anledning för de rödgröna att motsätta sig detta, mer än möjligen att det blir dyrt kalas. Ännu viktigare är dock att lundaborna får möjlighet att handfast bekanta sig med alternativet till spårväg: de 24 meter långa monsterbussarna. En längre tids demonstration av ett par av dessa monsterbussar i stadsmiljö hoppas jag blir verklighet, om utredningen kommer till stånd, vilket allt sålunda tyder på.
   Sammanfattningsvis: de borgerliga som år 2010 i närmast lyriska ordalag prisade spårvägstrafik och lovade att det skulle rulla spårvagnar på Lunds gator redan år 2014 har nu fördröjt ett påbörjande av spårvägens byggande med ytterligare ett par år. Det är alltså frågan om en veritabel borgerlig politisk urspårning.

Inga kommentarer: