2015-02-05

Gamla mejerier!

Industriminnen brukar man förbinda med gamla bruk i Bergslagen. men i Skåne har vi en stark tradition av livsmedelsindustri, från kvarnar och brännerier till gurkor och djupfryst. För hundra år sen hade vi i Skåne 100 mejerier och idag finns det väl bara 4 kvar? 
   Måndagen den 9 februari kan man lyssna till stadsantikvarie Henrik Borg som berättar om ”Skånska mejerier - om dess byggnadshistoria med exempel från Lund och Skåne”.
   Det är ett samarrangemang mellan föreningen Industrihistoria i Skåne och föreningen Gamla Lund.
  Lokal Pingstkyrkan i Lund, St. Södergatan  25. Måndagen den 9, start kl 19.00.

Inga kommentarer: