2015-02-05

Pressgranne

Vänsterpartiet i Lund ger ut en tidning som mycket upplysande heter just Politiken. Årets första nummer har precis utkommit. VB rekommenderar läsning! Här nedan ett smakprov och en länk där du kan hämta hela tidningen.
 
Norge i strejk: vill inte ha det som i Sverige
Det låter som en Norgehistoria, men det är faktiskt sant.
   Tre fackliga centralorganisa­tioner med 1,5 miljoner medle­mar gick i politisk strejk den 28 januari för att stoppa högerre­geringens försämringar av ar­betsmiljölagen.
   Kritikerna pekar på Sverige som ett dåligt föredöme med osäkra anställningar och aldrig sinande visstider. Förr skämtade vi om tokiga norrmän - minns Hydros samlade Norgevitsar - men nu kan man verkligen un­dra vem av oss grannfolk som egentligen är galna.
AB
Läs hela tidningen »

Inga kommentarer: