2015-02-05

Frihandel låter väl bra? av Saima Jönsson-Fahoum

2012 tvingades Slovakien betala 22 miljoner euro till ett holländskt försäkringsbolag, Achmeja. Regeringen i Slovakien hade nämligen ändrat reglerna så att sjukförsäkringsbolag inte längre fick bedriva verksamhet med vinstintressen. Och ett handelsavtal fanns länderna emellan.
De internationella handelsavtalen som det vilket nu förhandlas mellan EU och USA, TTIP, Transatlantic Trade And Investment Partnership, sägs handla om fri handel. Sanningen är att företagen etablerar sin maktordning och demokratin inskränks. Utländska investerare skyddas genom kraftfulla skadestånd om de utsätts för inskränkningar av sina möjligheter till vinst medan arbetarnas rättigheter saknar sanktionsmöjligheter. Avtalen befäster över- och underordnande mellan skyddsvärda och icke skyddsvärda intressen.
   Under de senaste årtiondena har kapitalets makt stegrats på demokratins bekostnad. Globala produktionskedjor och snabbrörligt finanskapital har uppstått Den teknologiska utvecklingen politiska avregleringen och tron på marknadens självreglerande krafter har förändrat värderingar. Praktiskt taget allt som kan betecknas som hinder för rörligheten av varor, tjänster och kapital röjs undan.
   Det företag som tillverkade Agent Orange för att avlöva Vietnam och som förgiftade stora arealer så att barn fortfarande föds med svåra missbildningar heter Monsanto. Numera är Monsanto mest kända för genmodifierade grödor. Detta företag betalar miljoner i lobbyism för TTIP. De vill ha till stånd en stängd skiljedomstol där storföretagen kan stämma stater om deras vinster hotas. Så stämde tobaksjätten Philip Morris Uruguay när man ville begränsa rökningen. Detta p.g.a. ett ingånget handelsavtal  mellan Schweiz och Uruguay.
   Inför fotbolls-VM i Qatar 2022 har byggsektorn exploderat. 96 procent av arbetskraften utgörs av gästarbetare. Migrantarbetare får sina pass beslagtagna. Arbetsgivarna har juridisk rätt att tvinga dem att stanna eller lämna landet. De allra flesta bor i lägerliknande baracker utanför Doha. En lag från 2011 sägs förbjuda dem att bo där qatarier lever. Fackföreningsinternationalen ITUC beräknar att 4 000 migrantarbetare i byggsektorn kommer att dö före VM 2022. Att bilda fackföreningar är förbjudet. Det får bara landets egna medborgare göra.
De internationella handelsavtalen kommer att befästa migrantenas arbetssituation. FN:s internationella arbetsorganisation ILO, som arbetar för bättre  arbetsvillkor, undergrävs eftersom USA inte har ratificerat flera av dess kärnkonventioner.

Inga kommentarer: