2016-04-14

Auktoritär blåst... av Karin S

Auktoritär blåst
men träden blommar trotsigt.
Vi vet: de vinner.

Inga kommentarer: