2016-04-14

FN svartlistar ockupationsindustrin av Gunnar Olofsson

FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter har beslutat att upprätta en databas över företag som är inblandade i den israeliska ockupationsindustrin på Västbanken. Resolutionen, framlagd av Pakistan, antogs med 32 röster mot 0, och 15 nedlagda. USA och Storbritannien försökte in i det sista mildra formuleringarna i texten – bland annat ringde USA:s utrikesminister John Kerry upp den palestinske presidenten Mahmoud Abbas – men inte ens hot om indraget bistånd visade sig fungera. Rådet konstaterar att ”en del företag har, direkt och indirekt, möjliggjort, underlättat och profiterat på konstruktionen och tillväxten av israeliska bosättningar på det ockuperade palestinska området” och efterlyser nu ”en databas med alla inblandade företag” att dateras upp årligen. Förhoppningen är att en sådan lista skall ”påverka många internationella företag att avsluta sina affärsavtal med bosättningarna eller med israeliska företag som verkar i bosättningarna”.

Inte oväntat har resolutionen utlöst en flod av fördömanden från den israeliska regimen. Enligt Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har FN-rådet ”förvandlats till en anti-israelisk cirkus” och Israels ambassadör i FN, Danny Danon, förklarar att ”när FN pekar ut judiskt affärsliv, så att det kan bojkottas, så erinrar det oss om mörka tider i historien”.  Enligt Danon är hela bojkottandet ”både anti-israeliskt och anti-semitiskt”. Israels utrikesdepartement menar att röstresultatet ”ytterligare bevisar rådets sjukliga besatthet av Israel...samtidigt som islamistisk terrorism härjar vilt i världen” och att rådet är ”cyniskt, hycklande, världsfrånvänt och oansvarigt”.

Enligt den israeliska gräsrotsrörelsen ”Who profits”, som granskar ockupationen, är runt 500 företag med internationell anknytning idag inblandade i ockupationsindustrin. Bland företag som hanterar bosättarprodukter återfinns namn som Agrexco/Carmel, Ahava, Mehadrin, SodaStream och Top vars produkter, ibland via mellanhänder, hela tiden slinker in på den svenska marknaden. G4S, General Motors, Land Rover, Motorola, Siemens och Thrifty Car Rental tillhandahåller service och teknik, och Atlas Copco, Caterpillar, Hyundai och Volvo tunga maskiner för att bland annat stjäla palestinska naturresurser och riva och förstöra palestinska hem.

Israels bosättningspolitik är ett svårt brott mot internationell lag, inte minst Haagkonventionen och Fjärde Genèvekonventionen. Enligt EU är de nu över 600.000 illegala bosättarna på palestinsk mark ett avgörande hinder för en fredsuppgörelse. Produkter från ockuperat område får inte saluföras som israeliska, och sedan november 2015 måste, enligt ett EU-direktiv, produkter från bosättningsindustrin märkas som sådana. Men trots att EU handlar för 15 gånger så mycket med de olagliga bosättningarna på Västbanken som med palestinierna inom samma område finns idag inga produkter på den svenska marknaden märkta som bosättarprodukter. Hur kan det komma sig?

Det är uppenbarligen så att regeringen i Sverige, och andra EU-länder, inte fullgör sina åtaganden vad gäller kontroll av ockupationsprodukter. Vi måste alltså påminna politikerna om deras skyldigheter och även försöka anmäla de företag och andra som deltar i insmugglandet av falskskyltade varor på marknaden till lämpliga tillsynsmyndigheter. Det är dags för oss som konsumenter att ta tag i frågan och nysta upp vilka företag nära oss som egentligen är inblandade i ockupationen. Här kan FN-listan bli till stor hjälp.

Enklast är förstås att låta bli alla produkter där våra handlare inte klart kan redovisa exakt varifrån varan kommer. Speciellt misstänksam bör man vara mot frukt och grönt, där Israel blandar bosättarprodukter med lagliga varor: apelsiner, tomater, avocado, produkter från Hälsans kök, samt en del kosmetika och IT-produkter. Låt bli varor med siffrorna 729 i början av streckkoden. Och alla produkter knutna till märket SodaStream är förstås rödflaggade. Kolla FN-listan nästa gång du köper en mobiltelefon, dator eller bil. Tillsammans måste vi försöka få slut på den israeliska ockupationen så att den av Sverige erkända palestinska staten äntligen kan få leva i fred!

Inga kommentarer: