2016-04-14

Peter Hultqvist: ”Vi ska inte gå in i Nato!”
av Gunnar Stensson

Sveriges och Finlands militära samarbete fördjupas.
   Vi utgår från en gemensam säkerhetspolitisk plattform om militär alliansfrihet. Det är en viktig grundposition för samarbetet.
   Både Sveriges och Finlands statsministrar markerar tydligt att en Natoanslutning inte är aktuell.
   Sverige och Finland är militärt alliansfria länder. Men vi är båda med i Natos partnerskap.

Finland har ett värdlandsavtal med Nato
Den finske presidenten har uttalat: ”Avtalet förpliktar ingendera parten att ge eller ta emot hjälp och trupper.
   Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist säger: ”Allt som sker i värdlandsavtalet kräver en svensk inbjudan och ett regeringsbeslut.
   Inget i värdlandsavtalet sätter svensk lagstiftning eller överhöghet på spel. Värdlandsavtalet tillåter inga kärnvapen i Sverige.”
   Sveriges regering har nu lagt en proposition om ett värdlandsavtal till riksdagen.
   Så långt försvarsminister Peter Hultqvist.

Vi fredsvänner som stöder svensk frihet och svenskt oberoende kan troligen inte förhindra att riksdagen fattar beslut om ett värdlandsavtal i vår.
   Vi vet att allianspartierna vill gå längre och ansluta Sverige till Nato. Därför gör vi en insats för fred genom att rösta på de rödgröna partierna i nästa riksdagsval.
   Och vi ska komma ihåg Peter Hultqvists försäkran: ”Värdlandsavtalet tillåter inga kärnvapen i Sverige. Allt som sker i Sverige kräver en svensk inbjudan och ett regeringsbeslut.”
Källa: Debattartikel av försvarsminister Peter Hultqvist i Aftonbladet 11 april

PS. Kom till Röda Kapellets appellmöte på lördag

Inga kommentarer: