2016-04-14

Fortsatt elände? av Ann Schlyter och Anders Jarfjord

Tekniska nämnden tog denna vecka beslut att upphandla färdtjänsten på samma sätt som man gjort tidigare. Vänsterpartiet yrkade på att kommunen skulle upprätta en beställningscentral i egen regi och reserverade sig mot beslutet, som alla de övriga partierna ställde sig bakom. Argumenten mot att gå vidare i upphandlingsprocessen med en traditionell upphandling är att:
   – det är ytterst oklart om det finns en fungerande marknad att upphandla från.  Om ingen annan aktör än den nuvarande svarar med ett rimligt anbud, är kommunen beredd att teckna nytt avtal med denna, som varken haft vilja eller förmåga att följa ingått avtal?
   – modellen med egen beställningscentral bedöms som kostsam men ingenstans ställs den kostnaden i relation till vad en upphandling från en monopolmarknad kommer att kosta. Förvaltningens beräkning av vad ett nytt avtal för färdtjänst kommer att kosta är enligt branschorganisation och Transport allt för optimistisk. Istället för 5 -10 miljoner rör det sig om 10 - 15 miljoner mer än vad dagens avtal kostar. Att i det perspektivet avfärda egen beställningscentral som kostsam är inte möjlig.
   – att ingenstans i handlingarna står att en ny upphandling kommer ställa krav på ersättning och villkor för chaufförerna i nivå med gällande kollektivavtal. Detta trots att det är uppenbart att den största orsaken till den icke-fungerande färdtjänsten är den orimligt låga ersättningen till chaufförerna samt de dåliga arbetsvillkoren de tvingas acceptera.

Inga kommentarer: